Proces mediation

Er gelden twee belangrijke uitgangspunten voor mediation: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U kunt immers niemand dwingen om aan het mediationproces mee te doen, dit gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast mogen de deelnemers geen informatie uit de mediation naar buiten brengen. Deze principes liggen vast in de mediationovereenkomst, die de partijen en de mediator aan het begin van het mediationproces ondertekenen.

Stappen in het proces

Het mediationproces begint met een voorbereidingsfase waarbij beide partijen op papier moeten zetten waar het probleem voor hen zit. Vervolgens wordt er kennis gemaakt met de mediatior die u de komende tijd gaat helpen. In deze fase is het belangrijk om te weten waarom er gekozen is voor mediation en welke verwachtingen er wederzijds zijn. Dan start het informele mediationproces. De mediator nodigt de partijen uit hun kant van het verhaal te vertellen en zorgt ervoor dat beide partijen evenveel aan bod komen. Emoties spelen in deze fase een cruciale rol. De bedoeling is om tot de kern van het conflict te komen, wensen en belangen op te stellen en te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst. Vervolgens wordt er gekeken naar passende oplossingen en de haalbaarheid daarvan. Het doel is om tot een duurzame en door beide partijen gedragen eindoplossing te komen. Het proces wordt afgerond met een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen en is rechtsgeldig. Dat betekent dat de afspraken bij de rechter kunnen worden afgedwongen wanneer één van de partijen zich hier niet aan houdt.

Duur van het proces

Het mediationproces duurt zo'n 3 à 5 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duur ongeveer 1 à 2 uren. Hoe vaak er bij elkaar gekomen moet worden is afhankelijk van het conflict. Gedurende de gesprekken stellen de partijen zich actief op. De mediator zal de partijen stimuleren tot overleg, waarbij formele standpunten vervaagd worden en de belangen van de partijen centraal staan. De rol van de mediator is neutraal; hij/zij begeleidt de partijen slechts bij het vinden van een oplossing.

Arbeidsconflict Arbeidsconflict Op het moment dat er een werkgerelateerd conflict optreedt tussen werkgever en werknemer, moet er eerst door deze partijen geprobeerd worden om het eens te worden en fouten toe te geven. Mocht het conflict uit de hand lopen, dan kunt u ervoor kiezen om een mediatior in te schakelen. Een professional helpt u dan om samen tot een geschikte oplossing te komen. ...
Hoe kun je een beroep doen op de legitieme portie? Hoe kun je een beroep doen op de legitieme portie? Je kunt je wenden tot een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Vroeger was het erfrecht voorbehouden aan notarissen, maar tegenwoordig is een erfrechtadvoc...
PrivĂ©-geschil PrivĂ©-geschil De meest voorkomende conflicten in de privésfeer zijn stukgelopen partnerrelaties. Die leveren niet alleen veel pijn en verdriet op voor de betrokkenen, maar blijken ook een grote invloed te hebben op het l...
Werken via het detacheringsbureau Joinuz Werken via het detacheringsbureau Joinuz Als jouw baan je op het lijf geschreven is, is dat wel zo lekker. Want al ben je een groot deel van je leven aan het werk, je werkt om te leven en niet omgekeerd. Het award winning detacheringsbureau Joinuz doet er elke dag alles aan om ...
Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Helaas komt het erg vaak voor dat er zakelijke conflicten ontstaan In veel gevallen komt het door miscommunicatie. Dit is niet vreemd en het is belangrijk dat dit opgelost wordt. In sommige gevallen is een gepaste oplossing enkel niet meer mogelijk. Dit is heel vervelend want hierdoor ontw...
Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Sinds een aantal jaar komt het steeds vaker voor dat er conflicten zijn waar een mediator ingeschakeld moet worden. Helaas zijn er sommige conflicten die opgelost moeten worden, ook al is dit iets wat beide partijen niet willen. Bij een scheiding komt het ook vaa...
Rechtelijke problemen met een bedrijf Rechtelijke problemen met een bedrijf Als bedrijf loop je risico's, waaronder juridische problemen door aanklachten van klanten. Je moet altijd klaarstaan om deze uitdagingen aan te gaan. Een...
Echtscheiding Echtscheiding Bij een echtscheiding komt er veel op u af en vaak is het een emotionele zware periode. Toch dienen er snel keuzes gemaakt te worden over belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan wat de beste oplossing is voor uw kinder...
Bent u benoemd tot executeur? Dit zijn uw verantwoordelijkheden Bent u benoemd tot executeur? Dit zijn uw verantwoordelijkheden Wanneer u een dierbare verliest moet u als nabestaande tal van zaken regelen, zoals de overlijdensaangifte, de uitvaart en allerlei formaliteiten omtrent de erfenis. Als een testament is opgesteld, is er door de overledene vaak een executeur aangewezen om die zaken goed af ...