Kosten mediation

Wij begrijpen als geen ander dat u zich afvraagt wat een mediation kost. Over het algemeen geldt dat de mediation kosten beduidend lager zijn dan wanneer u een advocaat in de arm neemt. Wij horen u denken: 'Wat kost een mediator nu precies?' en 'Wat is het uurtarief van een mediator?'. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden ter indicatie van de kosten.

Afhankelijk van de mediator, de duur en de aard van de mediation

Er zijn geen vastgestelde prijzen voor mediation. De kosten zijn afhankelijk van de mediator en hangt af van de duur en de aard van de mediation. In principe is het logischerwijs dat beide partijen de helft van de kosten betalen. Maar u kunt uiteraard ook andere afspraken maken wat betreft de kostenverdeling. De kostenverdeling wordt opgenomen in de mediationovereenkomst.

Voorkom misverstanden

Om onaangename verrassingen te voorkomen is het goed om vooraf na te gaan welk uurtarief de mediator hanteert en welke werkzaamheden daaronder vallen. Het is nooit dom om vooraf te vragen wat de duur van de mediation zal zijn naar verwachting van de mediator.

Vergoeding vanuit de overheid

In sommige gevallen vergoedt de overheid een deel van de mediation kosten. Dit hangt af van uw en uw partners inkomen en vermogen. Deze vergoeding kunt u zelf niet aanvragen, dit gebeurt via de mediator. Als u wil weten of u voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt, kunt u de website van Raad voor Rechtstand raadplegen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, dan kunt u bij uw verzekeraar terecht om te kijken of deze mediation wordt vergoed.

Arbeidsconflict Arbeidsconflict Op het moment dat er een werkgerelateerd conflict optreedt tussen werkgever en werknemer, moet er eerst door deze partijen geprobeerd worden om het eens te worden en fouten toe te geven. Mocht het conflict uit de hand lopen, dan kunt u ervoor kiezen om een mediatior in te schakelen. Een professional helpt u dan om samen tot een geschikte oplos...
Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Helaas komt het erg vaak voor dat er zakelijke conflicten ontstaan In veel gevallen komt het door miscommunicatie. Dit is niet vreemd en het is belangrijk dat dit opgelost wordt. In sommige gevallen is...
Overheid mediation Overheid mediation Een geschil met de overheid kan u als inwoner een machteloos gevoel geven. In zo'n soort situatie moet u zelf uw eigen belangen behartigen tegen een gigantische organisatie die veel macht en middelen heeft. Of het nu gaat om een vergunning die de buurman wel krijgt, of om een vergunning die u in uw ogen onterecht niet krijgt, een overheid mediator kan samen met u en de betreffe...
Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Sinds een aantal jaar komt het steeds vaker voor dat er conflicten zijn waar een mediator ingeschakeld moet worden. Helaas zijn er sommige conflicten die opgelost moeten worden, ook al is di...
Echtscheiding Echtscheiding Bij een echtscheiding komt er veel op u af en vaak is het een emotionele zware periode. Toch dienen er snel keuzes gemaakt te worden over belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan wat de beste oplossing is voor uw kinderen, alimentatie, uw hypotheek en hoe zit het met uw spaargeld en pensioen? Beide ex-partners hebben tijd nodig om hun emoties te verwerken. Helaas is die tijd vaak niet aanwezig. Na elke (ech...
PrivĂ©-geschil PrivĂ©-geschil De meest voorkomende conflicten in de privésfeer zijn stukgelopen partnerrelaties. Die leveren niet alleen veel pijn en verdriet op voor de betrokkenen, maar blijken ook een grote invloed te hebben op het leven van de kinderen. Niet zelden belanden zij in een ...
De kracht van een gecertificeerde arbodienst De kracht van een gecertificeerde arbodienst Als werkgever wil je vanzelfsprekend goede arbeidsomstandigheden voor je medewerkers creëren. Een prettige sfeer en een veilige werkomgeving dragen immers bij aan gemotiveerde en tevreden werknemers. Daar vloeit automatisch uit voort dat je met deze inslag ook problemen en kosten door ziekteverzuim wilt voorkomen. Het is volge...