Kosten mediation

Wij begrijpen als geen ander dat u zich afvraagt wat een mediation kost. Over het algemeen geldt dat de mediation kosten beduidend lager zijn dan wanneer u een advocaat in de arm neemt. Wij horen u denken: 'Wat kost een mediator nu precies?' en 'Wat is het uurtarief van een mediator?'. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden ter indicatie van de kosten.

Afhankelijk van de mediator, de duur en de aard van de mediation

Er zijn geen vastgestelde prijzen voor mediation. De kosten zijn afhankelijk van de mediator en hangt af van de duur en de aard van de mediation. In principe is het logischerwijs dat beide partijen de helft van de kosten betalen. Maar u kunt uiteraard ook andere afspraken maken wat betreft de kostenverdeling. De kostenverdeling wordt opgenomen in de mediationovereenkomst.

Voorkom misverstanden

Om onaangename verrassingen te voorkomen is het goed om vooraf na te gaan welk uurtarief de mediator hanteert en welke werkzaamheden daaronder vallen. Het is nooit dom om vooraf te vragen wat de duur van de mediation zal zijn naar verwachting van de mediator.

Vergoeding vanuit de overheid

In sommige gevallen vergoedt de overheid een deel van de mediation kosten. Dit hangt af van uw en uw partners inkomen en vermogen. Deze vergoeding kunt u zelf niet aanvragen, dit gebeurt via de mediator. Als u wil weten of u voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt, kunt u de website van Raad voor Rechtstand raadplegen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, dan kunt u bij uw verzekeraar terecht om te kijken of deze mediation wordt vergoed.

Echtscheiding Echtscheiding Bij een echtscheiding komt er veel op u af en vaak is het een emotionele zware periode. Toch dienen er snel keuzes gemaakt te worden over belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan wat de beste oplossing is voor uw kinderen, alimentatie, uw hypotheek en hoe zit het met uw spaargeld en pensioen? Beide ex-partners hebben ti...
De kracht van een gecertificeerde arbodienst De kracht van een gecertificeerde arbodienst Als werkgever wil je vanzelfsprekend goede arbeidsomstandigheden voor je medewerkers creëren. Een prettige sfeer en een veilige werkomgeving dragen immers bij aan gemotiveerde en tevreden werknemer...
Arbeidsconflict Arbeidsconflict Op het moment dat er een werkgerelateerd conflict optreedt tussen werkgever en werknemer, moet er eerst door deze partijen geprobeerd worden om het eens te worden en fouten toe te geven. Mocht het conflict uit de hand lopen, dan kunt u ervoor kiezen om een m...
Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Helaas komt het erg vaak voor dat er zakelijke conflicten ontstaan In veel gevallen komt het door miscommunicatie. Dit is niet vreemd en het is belangrijk dat dit opgelost wordt. In sommige gev...
Hoe kun je een beroep doen op de legitieme portie? Hoe kun je een beroep doen op de legitieme portie? Je kunt je wenden tot een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Vroeger was het erfrecht voorbehouden aan notaris...
Bent u benoemd tot executeur? Dit zijn uw verantwoordelijkheden Bent u benoemd tot executeur? Dit zijn uw verantwoordelijkheden Wanneer u een dierbare verliest moet u als nabestaande tal van zaken regelen, zoals de overlijdensaangifte, de uitvaart en allerlei formaliteiten omtrent de erfenis. Als een testament is opgesteld, is er door de overledene vaak een executeur aangewezen om die zaken go...
Omscholen tot letselschadebehandelaar? Een goede keuze! Omscholen tot letselschadebehandelaar? Een goede keuze! Heb je al vaker een vacature letselschadebehandelaar voorbij zien komen? En kriebelde het steeds een beetje meer om te reageren? Ondanks dat je hier eigenlijk niet de juiste papieren voor hebt? Dan is het goed om op die prikkel te reageren. He...
PrivĂ©-geschil PrivĂ©-geschil De meest voorkomende conflicten in de privésfeer zijn stukgelopen partnerrelaties. Die leveren niet alleen veel pijn en verdriet op voor de betrokkenen, maar blijken ook een grote invloed te hebben op het leven van de kinderen. Niet zelden belanden zij in een loyaliteitsconflict waarvan zij levenslang de schadeli...
Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Sinds een aantal jaar komt het steeds vaker voor dat er conflicten zijn waar een mediator ingeschakeld moet worden. Helaas zijn er sommige conflicten die opgelost moeten worden, ook al is dit iets wat beide partijen niet willen. Bi...