Arbeidsconflict

Arbeidsconflict 

Op het moment dat er een werkgerelateerd conflict optreedt tussen werkgever en werknemer, moet er eerst door deze partijen geprobeerd worden om het eens te worden en fouten toe te geven. Mocht het conflict uit de hand lopen, dan kunt u ervoor kiezen om een mediatior in te schakelen. Een professional helpt u dan om samen tot een geschikte oplossing te komen.

Voor werkgevers

Conflicten/geschillen op de werkvloer hebben een negatieve invloed op de werksfeer en daarmee ook op de werkresultaten. Daarbij leidt een conflict bijna altijd tot ziekteverzuim en daarmee dus ook tot een verminderde productiviteit en hogere kosten. Tenslotte blijkt uit ervaring dat een geëscaleerd arbeidsconflict leidt tot een duur ontslag. Als het u zelf niet lukt om het arbeidsconflict uit de weg te helpen of u als partijdig wordt beschouwd, dan kunt u ervoor kiezen om hulp van een onafhankelijke mediator in te schakelen. Hoe pakt u dit aan?

1.Bespreek de mogelijkheid van mediation met de betrokken partijen en eventueel de bedrijfsarts en/of personeelszaken.

2.Als partijen akkoord gaan met mediation, dan kunt u een mediator benaderen.

Voor medewerkers

Als u als werknemer betrokken bent bij een arbeidsconflict, dan wilt u dit conflict uiteraard zo snel mogelijk uit de wereld helpen. Als u en uw leidinggevende er niet samen aan uit kunnen komen, dan is het mogelijk verstandig om een onafhankelijke mediator in te schakelen. Hoe pakt u dit aan?

N.B.: Op het moment dat een medewerker door een conflict langer dan 6 weken thuis zit, dan is zowel de werkgever als de werknemers verplicht om samen een 're-integratieplan' op te stellen. Bij het opstellen van een re-integratieplan kunt u mediation als actie voorstellen. 

 

Terug naar overzicht