Wat is mediation?

Het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflict-bemiddelaar, dat is precies wat mediation betekent. Vrijwel voor elk geschil is er een passende oplossing te vinden die ook de betrokken partijen aanvaardbaar vinden. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

Vertrouwelijk en geheim

Een kenmerk van een mediator is dat zij geen standpunt innemen. Daarentegen helpen zij de partijen om een eigen oplossing te vinden. Bij mediation is het de bedoeling dat partijen zelf naar een oplossing toewerken. De mediator zal hierbij slechts suggesties geven, zodat de partijen in een mogelijke oplossingsrichting kunnen denken. Uit ervaring blijkt dat vaak gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen vrede mee hebben. Juist dat is de reden dat steeds meer geschillen opgelost worden via mediation. Dit komt zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties voor. Voorafgaand aan de mediation moeten beide partijen een mediationovereenkomst ondertekenen waarin zij beloven dat alles wat er tijdens de gesprekken besproken wordt, geheim blijft en niet aan anderen (zo ook niet aan een rechter) wordt medegedeeld. Op deze manier krijgt iedere partij dus de kans om vrijuit zijn mening te uiten. Het komt ook wel eens voor dat beide partijen een advocaat of adviseur ingeschakeld hebben, in dit geval zal ook deze juridische adviseur akkoord moeten gaan met de geheimhouding.

Alleen op basis van vrijwilligheid

Mediation kan alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation mee te werken. Dit is juist het verschil met een gerechtelijke procedure. Bij een gerechtelijke procedure kunt u namelijk wel betrokken worden en in zekere mate gedwongen worden om de rechter uitleg te geven over een bepaald gedrag.

Mediation kent een aantal voordelen, deze vindt u onder het kopje ''Voor- en nadelen mediation''.

PrivĂ©-geschil PrivĂ©-geschil De meest voorkomende conflicten in de privésfeer zijn stukgelopen partnerrelaties. Die leveren niet alleen veel pijn en verdriet op voor de betrokkenen, maar blijken ook een grote invloed te hebben op het leven van de kinderen. Niet zelden belanden zij in een loyaliteitsconflict waarvan zij levenslang de schadelijke gevolgen met zich meedragen. De aanpak van mediators is erop gericht de...
De kracht van een gecertificeerde arbodienst De kracht van een gecertificeerde arbodienst Als werkgever wil je vanzelfsprekend goede arbeidsomstandigheden voor je medewerkers creëren. Een prettige sfeer en een veilige werkomgeving dragen immers bij aan gemotiveerde en tevreden werknemers. Daar vloeit automatisch uit voort dat je met deze inslag ook problemen en kosten door ziekteverzuim wilt voorkomen. Het is volgens de Arbowet...
Overheid mediation Overheid mediation Een geschil met de overheid kan u als inwoner een machteloos gevoel geven. In zo'n soort situatie moet u zelf uw eigen belangen behartigen tegen een gigantische organisatie die veel macht en middelen heeft. Of het nu gaat om een vergunning die de buurman wel krijgt, of om een vergunning d...
Echtscheiding Echtscheiding Bij een echtscheiding komt er veel op u af en vaak is het een emotionele zware periode. Toch dienen er snel keuzes gemaakt te worden over belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan wat de beste oplossing is voor uw kinderen, alimentatie, uw hypotheek en hoe zit het met uw spaargeld en pensioen? Beide ex-partners hebben tijd nodig om hun ...
Arbeidsconflict Arbeidsconflict Op het moment dat er een werkgerelateerd conflict optreedt tussen werkgever en werknemer, moet er eerst door deze partijen geprobeerd worden om het eens te worden en fouten toe te geven. Mocht het conflict uit de hand lopen, dan kunt u ervoor kiezen om een mediatior in te schakelen. Een professional helpt u dan om samen tot een geschikte oplossing te komen. Voo...
Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Zakelijk conflict? Dit zijn mogelijke vervolgstappen Helaas komt het erg vaak voor dat er zakelijke conflicten ontstaan In veel gevallen komt het door miscommunicatie. Dit is niet vreemd en het is belangrijk dat dit opgelost wordt. In sommige gevallen is een gepaste oplossing enkel niet meer mogelijk. Dit is heel ver...
Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Mediator inschakelen? Hier moet je op letten Sinds een aantal jaar komt het steeds vaker voor dat er conflicten zijn waar een mediator ingeschakeld moet worden. Helaas zijn er sommige conflicten die opgelost moeten worden, ook al is dit iets wat beide partijen niet willen. Bij een scheiding komt het ook vaak voor dat...