Vormen van mediation

Een conflict vergt enorm veel van een mens. Het kost tijd, energie en het kan een leven behoorlijk op z'n kop zetten. Of het nu gaat om een stukgelopen partnerrelatie, conflict binnen de familie of onenigheid met een instantie, het zijn vervelende zaken die mensen intensief bezighouden en een onzekere toekomst bezorgen. Uit de praktijk blijkt dat er voor ieder geschil wel een geschikte oplossing te vinden is waar beide partijen tevreden mee zijn. Op het moment dat u dit samen niet lukt, doet u er goed aan om een derde onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen die ervoor opgeleid is om u gedurende dit proces te ondersteunen.

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een werkgerelateerd conflict tussen werkgever en werknemer. De verhoudingen tussen werknemer en werkgever zijn niet meer hoe het hoort te zijn. Dat is uiteraard voor beide partijen enorm vervelend. Het beïnvloedt de werkzaamheden en daardoor gaan werknemers vaak met tegenzin naar het werk. Op het moment dat u te maken krijgt met een dreigend arbeidsconflict, is het van belang om eerst te kijken of u er samen met de werkgever uit kunt komen. Zo niet, trek dan aan de bel! Dit kan bijvoorbeeld door een bemiddelaar in te schaken.

Privé-geschil

Geschillen en spanningen zijn nooit leuk, maar zeker niet als dit in de vertrouwde omgeving gebeurt. Om deze spanningen uit het veld te werken, kunt u voor mediation kiezen. Een bemiddelaar helpt u dan om samen een conflict of kwestie op te lossen. Onder professionele begeleiding wordt er dan naar uw situatie gekeken en worden problemen verholpen.

Echtscheiding

Bij mediation wordt er zo veel mogelijk aan gedaan om een geschil gezamenlijk op te lossen, zodat er een win-win situatie kan ontstaan. Dit wordt vaak als prettig ervaren, aangezien velen na de scheiding nog veel met elkaar te maken hebben. Voornamelijk als er sprake is van kinderen. In dat opzicht is het enorm van belang om goed uit elkaar te gaan, zodat er na de scheiding nog samen door één deur gelopen kan worden.

Overheid

Het kan moeilijk voor u zijn om op te boksen tegen een grote organisatie als de overheid. Dit zal u dan wellicht ook een machteloos gevoel geven. Maar met inzet van mediation kunt u samen met de bevoegde ambtenaar toewerken naar een situatie waar beide partijen beter van worden: een passende oplossing.