De kracht van een gecertificeerde arbodienst

De kracht van een gecertificeerde arbodienst 

Als werkgever wil je vanzelfsprekend goede arbeidsomstandigheden voor je medewerkers creëren. Een prettige sfeer en een veilige werkomgeving dragen immers bij aan gemotiveerde en tevreden werknemers. Daar vloeit automatisch uit voort dat je met deze inslag ook problemen en kosten door ziekteverzuim wilt voorkomen. Het is volgens de Arbowet niet voor niets verplicht om op z’n minst een basiscontract af te sluiten met een arbodienst in Alkmaar of een andere stad. Het behoort tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst om ondersteuning te bieden voor een gedegen verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Als werkgever kun je je onderneming en je mensen hiermee gezond houden en sancties voorkomen.

Plan voor re-integratie

Hoe zeer je als werkgever ook je best doet om optimale arbeidsomstandigheden te creëren, kan een van je werknemers toch langdurig in de ziektewet raken. Dit ziekteverzuim kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door psychische klachten, de gevolgen van een bedrijfsongeval of een chronische ziekte. Je bent als werkgever verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen; ongeacht de reden van de ziekmelding. Deze arts dient binnen zes weken een analyse en een advies uit te brengen, compleet met de achterliggende oorzaak voor het uitvallen van de medewerker en een mogelijke oplossing voor de situatie. In overleg met de zieke werknemer wordt een plan opgesteld voor de re-integratie op basis van het advies van de bedrijfsarts.

Ondersteuning van een arbodienst

Op dit terrein geldt uiteraard dat voorkomen beter is dan genezen. Een dergelijk traject is immers vaak langdurig, complex en ongewenst voor beide partijen. Daarom is het aan te raden om een arbodienst preventief in te schakelen. De experts van een arbodienst kunnen ondersteuning bieden met bijvoorbeeld:

Voorkomen van verzuim

Veel mensen denken bij het begrip arbodienst in het bijzonder aan verzuimbegeleiding. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de Wet Verbetering Poortwachter werkgevers verplicht om samen met de arbodienst en een zieke werknemer te streven naar re-integratie. De verantwoordelijkheden en taken van arbodiensten gaan echter veel verder. Voor de werkgever en de werknemer is het vanzelfsprekend prettig dat een persoon die langdurig ziek is, zijn werkzaamheden weer kan hervatten. Natuurlijk is het nog veel beter als het ziekteverzuim voorkomen kan worden. Dat is exact waaruit een minstens zo grote kracht van arbodiensten blijkt, namelijk het bieden van ondersteuning bij vroegtijdige signalering van risico’s. Op die manier is een bedrijfsarts inschakelen überhaupt niet aan de orde, omdat een gezonde arbeidssituatie waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien wordt gewaarborgd. 

Toch problemen met uw baas of partner? Op mediation-bedrijfsleven.nl lees je alles wat je moet weten!

Terug naar overzicht